Rabobank

De Rabobank Zuidoost Friesland heeft mHealth 24/6 vanuit het stimuleringsfonds een bedrag gedoneerd waarmee de huisvesting voor een jaar betaald kan worden. De Rabobank is betrokken bij startende ondernemers en dat hebben ze voor mHealth 24/7 onder andere op deze wijze aangetoond.

Bezoek de site van Rabobank