verzorger-lang

Zelf personen autoriseren voor inzage

Als uw kind, ouder of partner de diagnose diabetes krijgt, heeft dat vaak een grote impact op uw leven. mHealth 24/7 maakt het mogelijk om diabetespatiënten te ondersteunen door inzicht te geven in hun gezondheidssituatie. De dienst voorziet in de behoefte om als ouder, partner, verzorger of medisch specialist, diabetespatiënten te begeleiden door mee te kijken met de gezondheidssituatie. De diabetespatiënt kan zelf personen autoriseren door inzage te geven in hun gezondheidsgegevens. Zo kunt u op afstand op de hoogte blijven van de gezondheidstoestand van de patiënt.

De door de diabetespatiënt ingevoerde gegevens, zoals de getelde koolhydraten, hoeveelheden insuline en gemeten glucosewaarden, zorgen voor een duidelijk overzicht. De dienst mHealth 24/7 stelt heldere rapporten en grafieken met gezondheidsgegevens beschikbaar. Op basis van de historie van deze gegevens kunnen trends, zoals een te hoge of lage bloedwaarde, eenvoudig worden gesignaleerd.

Doordat u mee kunt kijken met de ingevoerde gegevens, is het eenvoudig om de patiënt te ondersteunen. Als blijkt dat het minder goed gaat met de diabetespatiënt, is het mogelijk om op basis van feiten uit de rapportages een gesprek aan te gaan met de patiënt. Zo nodig kan een afspraak worden gemaakt met de medisch specialist.