med-lang

Trends signaleren

De hoeveelheid HbA1c in het bloed van diabetespatiënten geeft een indruk van de gemiddelde bloedsuikerwaarden van de afgelopen maanden, maar hoe deze tot stand is gekomen wordt niet duidelijk uit deze waarde.

Wanneer diabetici gebruik maken van de dienst mHealth 24/7 kunnen zij gemeten glucosewaarden, ingenomen koolhydraten en de hoeveelheid gebruikte insuline registreren in de app. Trends welke anders onopgemerkt blijven worden nu door data-analyse gesignaleerd en getoond aan de patiënt, verzorgers en medisch specialisten. Deze trends kunnen als ondersteunende informatie worden gebruikt bij het behandelplan van de betreffende patiënt.

Door het gebruik van mHealth 24/7 krijgt de patiënt een goed inzicht in zijn of haar eigen gedragingen, waardoor zelfzorg en zelfredzaamheid vergroot worden. De medisch specialist kan samen met de diabetespatiënt kijken naar grafieken en rapporten om trends te signaleren. De grafieken en heldere rapporten worden beschikbaar gesteld door de dienst.