hoe-lang

Op eenvoudige wijze toezicht

Mobile Health Twenty Four Seven (mHealth 24/7) is een dienst die diabetespatiënten helpt om op eenvoudige wijze toezicht te houden op hun eigen gezondheid.

mHealth 24/7 biedt de mogelijkheid om op een snelle manier een overzicht met gezondheidsgegevens te creëren, zodat door de medisch specialist een zorgvuldig advies kan worden gegeven aan de patiënt. Zo kunnen patiënten zelf koolhydraten, insuline en glucosewaarden meten en deze informatie registreren via de eenvoudige app op een mobiel apparaat of pc. Via een portal is het mogelijk, na autorisatie van de patiënt, ouders en medisch specialisten mee te laten kijken.

Op basis van de historie van de opgeslagen gegevens kan door de medisch specialist een goed behandelplan worden opgesteld of een al lopend behandelplan worden bijgesteld.

De medisch specialist wordt door deze dienst ondersteund en kan de patiënt nog beter begeleiden. Daarbij kan de patiënt betere zelfzorg toepassen. Door trends, grafieken en het vergelijken van voorgaande periodes krijgen de medisch specialist, ouders en natuurlijk de patiënt het beste geanalyseerde overzicht wat op dit moment mogelijk is.

De functionaliteit van mHealth 24/7 wordt in nauwe en dagelijkse samenwerking met patiënten, ouders en medisch specialisten samengesteld, zodat het belang van de patiënt centraal staat.

mHealth 24/7 maakt het mogelijk

 • gezondheidsgegevens zoals insulinegebruik, inname van koolhydraten en het meten van bloedwaardes eenvoudig en overzichtelijk te registreren;
 • via een e-Learning platform (mLearning) informatie en educatie omtrent diabetes te ontvangen;
 • een goed overzicht te krijgen van het ziektebeeld van de patiënt en daardoor zelfzorg te stimuleren en zelfredzaamheid te vergroten;
 • ouders en medisch specialisten mee te laten kijken met gemeten waardes, trends en grafieken;
 • op basis van de opgeslagen gezondheidsgegevens een behandelplan opstellen of bijstellen;
 • de hoeveelheid koolhydraten te berekenen via een overzichtelijke koolhydratenteller;
 • de medisch specialist te ondersteunen de patiënt nog beter te begeleiden;
 • functionele wensen (van medisch specialisten, patiënten, ouders of andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld patiëntenverenigingen) snel door te voeren in nieuwe versies. Niet maanden wachten op een nieuwe functionaliteit maar snelle updates met toegevoegde waarde;
 • onafhankelijk een diabetesdienst aan te bieden welke niet afhankelijk is van de verkoop van eigen producten, maar een dienst waar de klant in zijn geheel centraal staat.

mHealth 24/7 maakt het in de toekomst mogelijk

 • medische apparaten, zoals insulinepompen, automatisch uit te lezen en de data centraal op te slaan zodat er data-analyse kan plaatsvinden;
 • de dagelijkse communicatie tussen ouders en kind met diabetes te ondersteunen door de communicatiefunctie;
 • voorspellingen inzake het toekomstige ziektebeeld te maken, op basis van eerder geregistreerde data;
 • ook gegevens van andere ziektes te registreren en medische apparaten aan te sluiten;
 • aan de wensen van de patiënt, ouders en medisch specialisten tegemoet te komen.