Privacy & Cookies

Beschermen van persoonsgegevens en privacy

Via de dienst mHealth 24/7 worden de door de diabetespatiënt ingevoerde persoonsgegevens opgeslagen en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens worden rapporten opgesteld en trends weergegeven. Diabetespatiënten die gebruik maken van de app Health 24/7 hebben de mogelijkheid om deze rapporten beschikbaar te stellen aan derden, zoals ouders of medisch specialisten.

mHealth 24/7 acht een zeer groot belang aan een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens. Niet alleen wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gerespecteerd en nageleefd, maar mHealth 24/7 vind het vooral belangrijk wat de mening is van patiënten, en dus de maatschappij, omtrent het opslaan en gebruiken van opgeslagen persoonsgegevens. mHealth 24/7 werkt met een protocol waarin staat beschreven op welke wijze data van diabetespatiënten beschikbaar gesteld mag worden. Een speciaal opgerichte stichting controleert of mHealth 24/7 zich houdt aan het opgestelde protocol, zo wordt gegarandeerd dat persoonsgegevens niet willekeurig aan derden beschikbaar worden gesteld.

Wel bestaat de mogelijkheid voor organisaties een informatieverzoek in te dienen. Dit informatieverzoek kan een algemene onderzoeksvraag aan de centrale database bevatten. Het protocol en de stichting bepalen of aan het informatieverzoek voldaan kan worden. Hierbij stellen wij vooraf dat er nooit individuele (patiënt) data beschikbaar wordt gesteld, alleen het resultaat van de onderzoeksvraag aan de centrale database wordt in rapportvorm aangeboden aan de betreffende organisatie. Hiermee garanderen wij dat mHealth 24/7 geen patiënt data afgeeft aan derden.

mHealth 24/7 beseft zich als geen ander dat een database met patiëntgegevens een bijzondere bescherming nodig heeft. Om deze reden laten wij ons informeren en adviseren door partijen die de kennis en expertise beschikken op het gebied van veiligheid en bescherming van persoonsgegevens. De dienst mHealth 24/7 staat onder toezicht van de Deloitte dienst Hacking as a service. Deze service controleert op vaststaande tijdstippen de infrastructuur van de dienst op het gebied van veiligheid. Ook staat de dienst mHealth 24/7 onder controle van de Deloitte dienst continu monitoring, dit houdt in dat er 24 uur per dag wordt gecontroleerd of er ongeautoriseerd toegang wordt verschaft of gebruik wordt gemaakt van de dienst. Op deze wijze doet mHealth 24/7 haar uiterste best om de patiëntgegevens te beschermen.

De gehele dienst mHealth 24/7 wordt door een extern accountant gecontroleerd waardoor ook de transparantie wordt gewaarborgd.

Cookies

mHealth 24/7 slaat geen persoonlijke gegevens op van haar bezoekers. Conform wetgeving worden alleen de bezoeken gemeten zonder deze te koppelen aan personen (bijvoorbeeld IP-adres). mHealth 24/7 heeft daarom ook geen cookie melding op de website.